ניצנים: יהדות-ציונות-ישראליות

רציתי להגיד שהאוכל אתמול היה מצוין!
תודה רבה!
יערה בן גיגי
רכזת פרוייקטים
ניצנים: יהדות-ציונות-ישראליות (ע"ר)
קינג ג'ורג' 25 ירושלים | 054-5325264 | 02-5478249