אגף הרווחה-קרית אונו

______

בינו שלום,
תודה על הכיבוד
לערב ביום ד שבוע שעבר מועדון חד הוריות-
היה מאד מוצלח
גם הכמות וגם האיכות!!!

בברכה
עו"ס יעל המלי
אגף הרווחה-קרית אונו
טל:03-9408831
פקס:03-9408844
yaelh@kiryatono.muni.il