מקום ערכים ויוזמות אדם בנוף בע"מ

שוב תודה על הכיבוד המעולה ועל השירות מכל הלב.

בברכה,

 

יעל לבנון

מקום ערכים ויוזמות בע"מ

משרד 03-6353503   נייד 054-3334081