לפרטים והזמנות התקשרו: בנו 050-8210710

משרד החינוך

בנו יקר
תודה רבה רבה על הכיבודים ביום חמישי מוזיאון הפלמ"ח.
תודה על אדיבותך ועל המטעמים.
שבוע מבורך,
בת שבע

אסתר חטב
מנהלת תחום (חינוך קדם יסודי ממלכתי-דתי)
מינהל החינוך הדתי
משרד החינוך

050-6282420 | 02-5604136

esterha2@EDUCATION.GOV.IL