משרד החינוך

בנו יקר
תודה רבה רבה על הכיבודים ביום חמישי מוזיאון הפלמ"ח.
תודה על אדיבותך ועל המטעמים.
שבוע מבורך,
בת שבע

אסתר חטב
מנהלת תחום (חינוך קדם יסודי ממלכתי-דתי)
מינהל החינוך הדתי
משרד החינוך

050-6282420 | 02-5604136

esterha2@EDUCATION.GOV.IL