האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

בנו שלום
הכיבוד היה מושלם, כולם נהנו!
תודה!

תמר בן שבת
מדריכה פדגוגית במחוזות דרום, ירושלים ומנח"י
אגף מחוננים ומצטיינים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
טלפון: 0549789183