משרד החינוך

שלום בנו,

מעבירה אליך את הפידבק מאגף מו"פ.

 

תודה רבה.

בברכה,

 

מיטל לויט
מנהלת ענף (ביצוע תקציב-מו"פ בי'ס ניסויי)
המינהל הפדגוגי – אגף מו"פ, בתי"ס ניסויים ויוזמות
משרד החינוך