"אין אהבה רצינית יותר מאהבת המזון"  ג'ורג ברנרד שו